Gemeente Wijdemeren - Winkelcentrum de Meenthof

Winkelcentrum de Meenthof in Kortenhoef is een belangrijke voorziening binnen gemeente Wijdemeren. Het centrum kan een impuls gebruiken om een neerwaartse spiraal te voorkomen. Die impuls is mogelijk door nieuwbouw en een mooie buitenruimte.

Impuls de Meenthof

Nieuwbouw

DID Vastgoedontwikkeling BV en Aalberts Ontwikkeling BV werken sinds 2011 samen aan plannen voor sloop en nieuwbouw in het winkelcentrum. Er zijn al verschillende informatie- en inspraakmomenten geweest voor de buurt. En er zijn al twee overeenkomsten gesloten met het college van burgemeester en wethouders. Op basis van de stukken, ideeën en inspraak uit die tijd, zijn de plannen doorontwikkeld.

Fase 1 & fase 2

De ontwikkelcombinatie wil op twee locaties nieuwbouw realiseren: op de hoek Hoflaan/Kerklaan (fase 1) en de hoek Curtevenneweg/Dodaarslaan (fase 2). De eerste fase is concreter uitgewerkt en zekerder dan de tweede. In fase 1 wordt een supermarkt vergroot, één dagwinkel verplaatst en één nieuwe dagwinkel mogelijk gemaakt. Met daarboven 23 appartementen, waarvan 3 sociale huurappartementen. In fase twee is ook een kleine uitbreiding mogelijk van winkelmeters of een werkplek in combinatie met appartementen. De woningen zullen geschikt zijn voor senioren en starters.

Buitenruimte

Nieuwbouw heeft consequenties voor het aangrenzende openbare gebied. Onder meer om de extra parkeerplaatsen een plek te geven. Er ligt ook een opgave om het riool in Kortenhoef te vervangen. Wanneer alle opgaves in de buitenruimte in één keer worden aangepakt, kan er een hogere kwaliteit aan de buitenruimte worden gegeven. De gemeente onderzoekt of een totale herinrichting van de buitenruimte mogelijk is.

Stedenbouwkundig kader

Voor de nieuwbouw en de buitenruimte heeft de ontwikkelcombinatie in overleg met de gemeente een stedenbouwkundig kader opgesteld. De gemeenteraad heeft deze kaders in de raadsvergadering van donderdag 4 februari unaniem vastgesteld. U kunt de raadsvergadering en de bijbehorende stukken terugvinden in de raadsagenda.

Procedure en planning

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig kader door de raad wordt het project vervolgd. Elk onderdeel kent daarbij zijn eigen pad. Tussen 2021 en 2023 zal sprake zijn van overeenkomsten, bestemmingsplannen, nadere haalbaarheidsstudies, onderzoeken, grondverkopen, ontwerpen, omgevingsvergunningen, tijdelijke maatregelen en dergelijke.

Informatie en inspraak

De ontwikkelaar organiseert in het voorjaar van 2021 een informatiebijeenkomst om winkeliers en omwonenden verder te betrekken bij de plannen en procedure.

Als u vragen heeft aan de ontwikkelaar, belt of mailt u dan gerust DID Vastgoedontwikkeling via info@didbv.nl of via telefoonnummer (0346) 28 37 11 (dhr. Van den Berg).

Vragen over de buitenruimte en de procedures kunt u bij de gemeente kwijt. Wij zijn bereikbaar via bijgaand contactformulier of telefoonnummer 14 035.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.