Gemeente Wijdemeren - Burgerlijke stand, uittreksel of afschrift

De Burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. Als u een gebeurtenis schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de Burgerlijke stand. U vraagt een afschrift of uittreksel akten aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Oftewel: waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Let op: wij werken volledig op afspraak.

U kunt een afschrift aanvragen:

  • Voor uzelf.
  • Als u schriftelijke toestemming heeft gekregen.
  • Als u de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent.
  • Als u een erfgenaam bent.
  • Als u het kind of de ouder bent.
  • Als u de vertegenwoordiger bent.
  • geldig legitimatiebewijs;
  • gegevens over de datum en de plaats waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld de huwelijksdatum en plaats);
  • bij machtiging: een ondertekende schriftelijke machtiging, geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.

In Wijdemeren kunt u een uittreksel of afschrift digitaal aanvragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de kalender rechtsboven in het scherm.

U krijgt het uittreksel of de afschrift binnen drie werkdagen per post toegezonden. U kunt een afschrift of uittreksel ook persoonlijk aanvragen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt ook iemand machtigen voor het afhalen van een uittreksel/afschrift burgerlijke stand. De gemachtigde moet een door u ondertekende schriftelijke machtiging meenemen, met (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs en zijn/haar geldige legitimatiebewijs. 

Online regelen

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 14.