Gemeente Wijdemeren - Basisregistratie personen, uittreksel

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Met een uittreksel uit de BRP laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

Een uittreksel BRP is niet hetzelfde als een uittreksel burgerlijke stand. Hierop staan persoonsgegevens uit een akte, zoals geboorte, huwelijk of overlijden. Deze kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Let op: wij werken volledig op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender rechtsboven in het scherm.

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • voldoende geld (u kunt contant of met uw pinpas betalen).

Vraagt u het uittreksel digitaal aan, dan krijgt u het uittreksel BRP binnen een week thuisgestuurd.

U kunt een uittreksel BRP digitaal aanvragen, persoonlijk bij het loket van Burgerzaken of u kunt iemand hiervoor schriftelijk machtigen. Geeft u vooral aan waarvoor u het nodig heeft, zodat de medewerker van de gemeente kan bepalen welke gegevens op het afschrift moeten staan. Aan de balie is het uittreksel direct klaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met burgerzaken via telefoonnummer: 14 035.

Online regelen

Een uittreksel BRP kost € 14. Dit geldt ook voor een internationaal uittreksel BRP.