Gemeente Wijdemeren - Spreekuur veiligheid

De wijkbrandweer, wijkagent, boa en dorpscoördinator houden iedere maand inloopspreekuren in 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht.

Heeft u vragen over (brand)veiligheid en leefbaarheid in uw buurt? De wijkagent, wijkbrandweer, boa en dorpscoördinator beantwoorden uw vragen graag. De inloopspreekuren worden coronaproof georganiseerd. 

Locaties en tijdstippen

De inloopspreekuren zijn iedere laatste dinsdag, laatste woensdag of laatste donderdag van de maand.

LET OP: 

Geen spreekuren vanwege corona, wel contact mogelijk via e-mail

Vanwege de coronamaatregelen kunnen de wijkspreekuren deze maand niet op locatie plaatsvinden. Dat betekent dat u uw vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw dorp kunt mailen naar dorpencoordinator@wijdemeren.nl. Via deze weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent, wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator. De wijkspreekuren van december zijn mogelijk weer op locatie als de maatregelen dat toelaten.

Kortenhoef en ’s-Graveland

Laatste dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur in de brandweerkazerne aan de Eslaan 2A in Kortenhoef (vervalt in november 2021 vanwege corona, zie hierboven).

Nederhorst den Berg en Ankeveen

Laatste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur in het sociaal cultureel centrum aan de Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg (vervalt in november 2021 vanwege corona, zie hierboven).

Loosdrecht

Laatste donderdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur in de bibliotheek aan de Tjalk 41 in Loosdrecht (vervalt in november 2021 vanwege corona, zie hierboven).

De spreekuren zijn er voor alle inwoners uit de kernen van Wijdemeren.