Gemeente Wijdemeren - Onroerendezaakbelasting

De gemeente bepaalt op 1 januari wie de eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak. Dat kan een woning of een niet-woning zijn, zoals winkelpanden, kantoren of fabrieken. 

De persoon die op 1 januari eigenaar is van een woning, betaalt onroerendezaakbelasting (OZB). De gebruiker van de woning hoeft niets te betalen. Bij een niet-woning betalen de gebruiker en de eigenaar OZB. De OZB is opgesplitst in gebruikersbelasting en eigenarenbelasting. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie hierover vindt u in de Digitale Belastingbalie (blauwe balk rechtsboven).

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten of komt u er in de Digitale Belastingbalie niet uit? Neem dan contact op met de belastingmedewerkers via 035 62 92 695 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur of via belastingenwijdemeren@hilversum.nl.

Let op: de aanslagen worden verstuurd door de gemeente Hilversum. Zij voeren sinds januari 2020 de belastingtaken voor onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. Zie ook www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum

Automatische afschrijving

Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt wel dat de bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie (blauwe balk rechtsboven).

U maakt het bedrag over

Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen twee maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald.

De tarieven van 2021 voor de onroerendezaakbelastingen zijn een percentage van de WOZ-waarde:

  • Eigenaar woning: 0,1263 %
  • Eigenaar niet-woning: 0,2240 %
  • Gebruiker niet-woning: 0,1715 %