Gemeente Wijdemeren - Oostelijke Vechtplassen

Maar liefst 21 organisaties hebben eind 2017 hun handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. Doel is om het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en toegankelijke omgeving waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Een plek waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

In tien jaar tijd voeren de betrokken organisaties een groot aantal projecten uit die gericht zijn op het ontwikkelen van vrijetijdslandschap, het versterken van de natuurwaarden en het ontwikkelen van een recreatiesector met een groot en divers aanbod. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de volgende documenten. Per project wordt bezien of en op welke wijze inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling.

Welke organisaties ondertekenden het gebiedsakkoord?

De ondertekenaars van het gebiedsakkoord zijn:

 • De provincies Noord-Holland en Utrecht
 • De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum
 • Waternet
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Het Plassenschap Loosdrecht eo
 • De Regio Gooi en Vechtstreek
 • De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
 • Vereniging Hiswa
 • Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)
 • Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
 • Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek
 • Vechtplassencommissie
 • Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
 • Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP)
 • Vereniging Kievitsbuurten

Een aparte steunbetuiging is ondertekend door:

 • Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren
 • ANWB

Waar vindt u informatie over de voortgang?

Over de voortgang van de projecten vindt u informatie op www.vechtplassen.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief zodat u regelmatig op de hoogte blijft van de voortgang. Via de nieuwsbrief blijft u ook op de hoogte van de inloopavonden die regelmatig worden georganiseerd. U heeft dan de gelegenheid met de afzonderlijke projectleiders in gesprek te gaan en u goed te laten informeren.