Gemeente Wijdemeren - Omgevingsvisie

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en vervangt 26 wetten die te maken hebben met de inrichting van de leefomgeving. Een grote verandering; voor de gemeente, maar ook voor u als inwoner. Het komende jaar bereiden we ons hierop voor. In voorbereiding op deze wet wordt momenteel gewerkt aan de Omgevingsvisie.

LET OP!

Ateliers tot nader orde uitgesteld in verband met het nieuwe Coronavirus!

In aansluiting op de nieuwe maatregelen van het Rijk met betrekking tot het Coronavirus, is besloten de planning voor de werksessies te wijzigen.

Er worden nieuwe data ingepland zodra meer duidelijkheid bestaat over de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus. 

Mocht u in de tussentijd vragen hebben over de omgevingsvisie, neem dan gerust contact met ons op via omgevingsvisie@wijdemeren.nl

Dorpenavonden

Afgelopen oktober en november heeft de gemeente vijf dorpenavonden georganiseerd als onderdeel van het nieuwe dorpenbeleid. Tijdens die avonden gingen we in gesprek over de toekomst van de desbetreffende dorpskern. Nu is het tijd voor een vervolgstap.

De Omgevingsvisie

Samen met u als inwoner, maar ook met bedrijven en instellingen maken we in het komende jaar een omgevingsvisie. Dit is een visie voor de leefomgeving die beschrijft hoe wij willen dat onze gemeente er in 2040 uit zal zien en wat onze ambities zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Ateliers Wijdemeren 2040

De gemeente haalt informatie op ten behoeve van de Omgevingsvisie. Tijdens de dorpenavonden hebben we een basis kunnen leggen voor onze ideeën en dromen voor de verschillende dorpskernen. De gemeente gaat twee ateliers organiseren, deze avonden gaat we een verdiepingsslag maken op deze resultaten. Tijdens de avonden zullen we concreet gaan nadenken in hoeverre we die ideeën en dromen kunnen vertalen in een visie voor de gehele gemeente.

Het atelier is de titel voor een creatief proces, waarbij deelnemers aan het werk zijn met elkaar. Al denkend, pratend, schetsend gaan we (bv in groepjes) aan de slag. De opzet is open en creatief en er is ruimte voor elkaars mening en wens.