Gemeente Wijdemeren - Jeugdgezondheidszorg


De jeugdgezondheidszorg is bestemd voor alle kinderen van 0 tot en met 18 jaar. De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. De taak van de jeugdgezondheidzorg (JGZ) van Jeugd en Gezin is het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen.

Wat moet u doen:

  • U kunt zelf zoeken via onze digitale gemeentegids voor een overzicht van instellingen en verenigingen die u kunnen helpen. Via de GGD Gooi & Vechtstreek vindt u een overzicht van instellingen, praktijken en activiteiten op het gebied van de zorg en welzijn in de regio. 
  • Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Eerst kijken we samen naar mogelijke oplossingen. 

De jeugdhulp stop op het moment dat iemand 18 wordt. De meeste vormen van jeugdhulp vallen na het 18e levensjaar onder een andere wet. Zoals de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg), de Wmo (o.a. begeleiding, beschermd wonen, persoonlijke verzorging) en de Wet langdurige zorg (behandeling en verblijf mensen met verstandelijke beperking).