Gemeente Wijdemeren - Jeugdbescherming


  • als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind wordt bedreigd, kan de rechter jeugdbescherming opleggen (onder toezichtstelling, ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke macht.