Gemeente Wijdemeren - Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties te verstrekken, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst. Voor verstrekking aan derden kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens;
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar.

Jongeren vanaf 16 jaar dienen zelf een aanvraag tot geheimhouding in.

Geheimhouding van gegevens kan niet altijd

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Binnen vier weken krijgt u bericht over het genomen besluit.

U vraagt geheimhouding digitaal aan. Het stopzetten van de geheimhouding geeft u schriftelijk door. U stuurt in beide gevallen een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee.

Als u naar een andere gemeente verhuist, hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij burgerzaken via telefoonnummer: 14 035.

Online regelen