Gemeente Wijdemeren - Forensenbelasting

Belastingplichtig zijn natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er meer dan negentig keer overnachten of die er meer dan negentig dagen voor zichzelf of voor hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

Indien er samenloop is tussen de belastingplicht van de forensenbelasting en die van de toeristenbelasting of de watertoeristenbelasting, wordt er uitsluitend forensenbelasting geheven.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bezwaar indienen bij de gemeente. Meer informatie hierover vindt u in de Digitale Belastingbalie (blauwe balk rechtsboven).

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden in de Digitale Belastingbalie? Neem dan contact op met de belastingmedewerkers via 035 62 92 695 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur of via belastingenwijdemeren@hilversum.nl.

Let op: de aanslagen worden verstuurd door de gemeente Hilversum. Zij voeren sinds januari 2020 de belastingtaken voor onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. Zie ook www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum