Gemeente Wijdemeren - Erkenning (ongeboren) kind

Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. Is dit niet het geval, dan kan de vader in de meeste gevallen het ongeboren kind erkennen. Door de erkenning krijgt een kind, dat buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren is, een wettelijke vader. De man hoeft niet de biologische vader te zijn. Erkenning door de vader betekent niet dat hij het ouderlijk gezag krijgt. Dit kunt u na de geboorte laten registreren bij de rechtbank.

Let op: wij werken volledig op afspraak. U maakt een afspraak via de kalender rechtsboven in het scherm.

  • De man is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al twee ouders.

Voor erkenning zonder naamskeuze geldt:

  • U komt beiden naar het gemeentehuis
  • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee

of

de erkenner komt alleen, met:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder 
  • met een kopie van het legitimatiebewijs van de moeder

Wilt u wel gelijk de achternaam van uw kind kiezen? Dan geldt:

  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders.
  • Beide ouders zijn aanwezig bij de erkenning.

De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente. De moeder moet toestemming geven. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. De volgende kinderen van deze ouders krijgen dan automatisch dezelfde achternaam.

Erkenning van een kind is kosteloos. Aan een uittreksel van erkenning zijn wel kosten verbonden.