Gemeente Wijdemeren - De Appelboom: Wij doen het samen!

In Wijdemeren zijn veel inwoners die samen werken aan projecten in hun woonomgeving. In de openbare ruimte en op sociaal gebied. De gemeente biedt hiervoor veel ruimte.

Meneer De Wit onderhoudt samen met zijn buren het parkje op de Rembrandtlaan in Nieuw-Loosdrecht.


De openbare ruimte is van ons allemaal. Maar voor u, als inwoner of ondernemer, is de directe leef- en werkomgeving het meest van belang. Hier spelen uw kinderen, wandelt u rond, geniet u van de natuur en ontvangt u uw gasten. Het is dan fijn als diezelfde openbare ruimte voldoet aan uw wensen. En het is ook fijn als u uw buurtgenoten op een ongedwongen manier kunt tegenkomen tijdens een koffieochtend of als vrijwilliger in een mooi project.

Samenwerken in de openbare ruimte

De gemeente richt de openbare ruimte in en onderhoudt deze op basisniveau. Wilt u iets anders? Dan is dit vaak goed mogelijk! Graag geeft de gemeente de ruimte aan inwoners, bedrijven en instellingen om met hun ideeën te komen voor de inrichting en het onderhoud van hun omgeving. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden. Inmiddels zijn in Wijdemeren ruim tachtig van dergelijke buurtinitiatieven, waarbij de bewoners en/of organisaties zelf een bijdrage leveren in de inrichting en het onderhoud van onze gezamenlijke openbare ruimte. Dit geeft inwoners zeggenschap en levert de dorpen variatie in het groen op. Buurtbewoners noemen ook het sociale aspect. Door het contact tijdens en na het snoeiwerk leer je elkaar beter kennen.

Elkaar ontmoeten

Er zijn inmiddels ook veel projecten waarin buurtbewoners activiteiten organiseren voor anderen in de omgeving. Activiteiten die het mogelijk maken dat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten of ondersteunen. Bijvoorbeeld inzamelingsprojecten, bewegingsactiviteiten en koffieochtenden om elkaar beter te leren kennen en om contacten te onderhouden. Zo ontstaat er onderlinge verbondenheid.

Om anderen te inspireren, heeft de gemeente de projecten zichtbaar gemaakt op www.DeAppelboom.nl. Hier komen inwoners, waarmee al wordt samengewerkt, en geïnteresseerde inwoners samen. Alle projecten staan tot op wijkniveau overzichtelijk in een kaart van Wijdemeren. Zo ziet u gemakkelijk welke projecten er in uw buurt zijn. Ieder project heeft een eigen pagina met foto’s en een leuke beschrijving van het betreffende project.