Gemeente Wijdemeren - Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. Hieronder een overzicht van de besluitenlijsten van het college.

2021

2020

2019

U wordt doorverwezen naar de vergaderkalender. Iedere dinsdag vergadert het college. U kunt de besluitenlijsten inzien door te klikken op 'besluitenlijst collegevergadering'. De besluitenlijst wordt bij de volgende collegevergadering vastgesteld en gepubliceerd.

2018

2017