Gemeente Wijdemeren - Boomhoek-Muyeveld

De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld is de enige verbinding tussen Breukeleveen en Nieuw-Loosdrecht. Het betreft een gebiedsontsluitingsweg waar maximaal 50km/u mag worden gereden. Om dit deel van de Nieuw-Loosdrechtsedijk verkeersveiliger te maken en aantrekkelijker voor toeristen is wordt de weg opnieuw ingericht.

Impressie boomhoek Impressie Boomhoek/Muyeveld

Naast verkeersveiligheid en uitstraling is ook de slechte staat van het wegdek en de waterhuishouding al jaren een probleem. Bij regen blijft water op de weg staan wat voor veel hinder zorgt. Om efficiënt met tijd en geld om te gaan, pakken we dit allemaal in één keer aan.Ook de overige ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) wordt direct verbeterd of uitgebreid.

Ontwerp en besluitvorming

In 2017/2018 is een participatieproces doorlopen. Er is toen een werkgroep van bewoners en ondernemers samengesteld. Onder begeleiding van het onafhankelijk adviesbureau Natuurlijke Zaken zijn meerdere avonden georganiseerd. Dit proces heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp. Vervolgens zijn er diverse onderzoeken verricht en is het ontwerp op onderdelen verder uitgewerkt. In november  2020 heeft de gemeenteraad besloten over een aantal uitgangspunten voor het project. Op basis daarvan is het ontwerp nog verder uitgewerkt.

Afgelopen juni zijn er (digitale) bewonersavonden gehouden om het uitgewerkte ontwerp te presenteren aan de omwonenden. Naar aanleiding daarvan zijn nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. De grote lijn is ongewijzigd gebleven.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor de nieuwe inrichting. 

Planning

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden is de planning als volgt:

  • Vervangen nutsleidingen: voorjaar 2021 tot zomer 2022.
  • Aanbesteding rioolwerk-en herinrichting: november 2021 - april 2022.
  • Uitvoering herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk: aansluitend aan nutswerk vanaf oktober 2022 in twee laagseizoenen (1 okt – 1 apr) tot maart 2024.

Definitief ontwerp

Traject omwonenden juni 2021

Participatie 2017/2018

Meer weten

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de projectleider van de gemeente, de heer D. Hagen. Telefoonnummer: 14 035. U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.