Gemeente Wijdemeren - Boomhoek-Muyeveld

De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld is de enige verbinding tussen Breukeleveen en Nieuw-Loosdrecht. Het betreft een gebiedsontsluitingsweg waar maximaal 50km/u mag worden gereden. Om dit deel van de Nieuw-Loosdrechtsedijk verkeersveiliger te maken en aantrekkelijker voor toeristen is een herinrichting noodzakelijk.

Impressie boomhoek Impressie Boomhoek/Muyeveld

Naast verkeersveiligheid en uitstraling is ook de waterhuishouding al jaren een groot probleem. Bij regen blijft water op de weg staan wat voor veel hinder zorgt. Om efficiënt met tijd en geld om te gaan, wordt ook gekeken hoe we dit kunnen verbeteren. Ook de overige ondergrondse infrastructuur wordt verbeterd of uitgebreid.

Stand van zaken

In 2017/2018 is een participatieproces doorlopen. Er is toen een werkgroep van bewoners en ondernemers samengesteld. Onder begeleiding van het onafhankelijk adviesbureau Natuurlijke Zaken zijn meerdere avonden georganiseerd.

Dit proces heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp. Vervolgens zijn er diverse onderzoeken verricht en is het ontwerp op onderdelen verder uitgewerkt. Ook hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de netbeheerders die kabels en leidingen gaan vervangen op de dijk. In maart 2020 is een informatieavond georganiseerd om de betrokkenen te informeren over de stand van zaken.

Besluitvorming door de gemeenteraad moet nog plaatsvinden en is een voorwaarde voor de realisatie van het project. In november  2020 heeft de gemeenteraad al wel besloten over een aantal uitgangspunten voor het project. Op basis daarvan is het ontwerp verder uitgewerkt. Op woensdag 23 juni 2021 vonden hierover twee informatieavonden plaats voor bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden.

Planning

Onder voorbehoud van politieke besluitvorming is de huidige planning als volgt:

  • Uitvoeren nadere onderzoeken en voorbereiden contract herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk: tot en met zomer 2021
  • Informeren bewoners: zomer 2021
  • Besluitvorming over het project door de gemeenteraad: najaar 2021
  • Aanbesteding rioolwerk-en herinrichting: winter 2021-2022
  • Vervangen nutsleidingen: voorjaar 2021 tot voorjaar 2022
  • Uitvoering herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk: aansluitend aan nutswerk in twee laagseizoenen (1 okt – 1 apr)

Zie ook

Participatie 2017/2018

Meer weten

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de projectleider van de gemeente, de heer D. Hagen. Telefoonnummer: 14 035. U kunt ook onderstaand formulier invullen.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.