Gemeente Wijdemeren - Boomonderhoud 2020

In de afgelopen periode zijn de bomen in Loosdrecht, Muyeveld, Boomhoek en Breukeleveen gecontroleerd. Daar is een onderhoudsplan uit voortgekomen voor ruim de helft van de gecontroleerde bomen.

Onze aannemer voor het Boomonderhoud heeft de afgelopen weken het noordelijke deel van Nieuw-Loosdrecht onderhouden en gaat vanaf maandag 3 februari met het zuidelijk gedeelte van Nieuw-Loosdrecht tot en met Breukeleveen.

Door het zeer zachte weer hebben we de kwetsbare bomen die in het voorjaar op snoeiwonden gaan bloeden, zoals berken en esdoorns nu overgeslagen. Deze bomen krijgen het noodzakelijke onderhoud pas als ze in blad zitten en het risico op bloeden afwezig is.

Bomenkap 2020

Aansluitend vind de kap van bomen plaats. Dit jaar worden 32 bomen waar geen kapvergunning voor nodig is gekapt en een 80 bomen waar wel een kapvergunningprocedure voor is doorlopen.

De 10 te kappen bomen in het Bosje van Sprenger aan de Luitgardeweg blijven vooralsnog even staan.

Overzicht locaties bomenkap

Kaart boomonderhoud

Zoals de laatste jaren gebruikelijk kunt u op de kaart precies volgen waar de aannemer aan het werk geweest is en welke werkzaamheden nog moeten worden uit gevoerd.

Kaart

Nadere uitleg kaart:

  • Rode cirkels = te kappen bomen
  • Witte en zwarte cirkels = onderhoud aan bomen uitgevoerd
  • Overige kleuren = onderhoud aan bomen nog uit te voeren