Gemeente Wijdemeren - Overmeer-Noord

De wijk Overmeer-Noord in Nederhorst den Berg wordt de komende jaren klimaatbestendig en kindvriendelijk gemaakt.

Overmeer Noord

Overmeer is een jaren ’60 wijk in het zuiden van Nederhorst den Berg. Overmeer-noord is het gedeelte ten noorden van de Meerhoeklaan. Het gaat om de Lijsterlaan, de Fazantelaan, de Kievietlaan, de Patrijslaan, de Eksterlaan, de Reigerlaan en een deel van de Overmeerseweg en Randweg.

In de wijk ligt een gemengd rioolstelsel en door de samenstelling van de bodem is in de omgeving een hoge grondwaterstand. Daarnaast worden parkeerproblemen ervaren en worden verkeersonveilige situaties geconstateerd.

De gemeente is voornemens om de komende jaren de wijk opnieuw in te richten en ook bovengenoemde kwesties aan te pakken.

Stand van zaken; ontwerp uitgewerkt

In maart 2019 is een klankbordgroep gevormd, zij hebben vervolgens een inrichtingsplan gemaakt voor de verschillende woonstraten. Op basis van wensen vanuit bewoners en de gemeente heeft een landschapsarchitect een inrichtingsplan gemaakt voor de parkstrook langs de Randweg. Beide inrichtingsplannen zijn in mei 2019 gepresenteerd aan alle belangstellenden. Vervolgens heeft de gemeente de opmerkingen van de bewoners verwerkt en het plan in de afgelopen periode technisch verder uitgewerkt.

Planning

Momenteel worden de gas- en waterleidingen vervangen in de hele wijk in opdracht van de netbeheerders. Deze werkzaamheden duren langer dan verwacht en zijn naar verwachting in november 2021 gereed.

Op 27 september kunt u het aangepaste ontwerp van de straten en het park bekijken tijdens de inloopsessie. Daarna start de aanbesteding om de aannemer van het project te selecteren. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2022. De uitvoering is onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van voldoende budget door de gemeenteraad in november van dit jaar.

Zie ook

Meer informatie

De voortgang van het project kunt u volgen via de nieuwsbrieven die op deze pagina geplaatst worden. U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. U dient zich hiervoor aan te melden via het onderstaande contactformulier.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u via het onderstaande contactformulier of middels 14 035 contact opnemen met de heer D. Hagen van de afdeling Projecten.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.