Gemeente Wijdemeren - Herinrichting speelplaatsen

Tussen 2017 en 2024 wordt de speelruimte herzien en heringericht. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden.

Herinrichting speelplaatsen

Speelbeleid en uitvoeringsplan

In 2014 heeft de raad de nota 'Ruimte om buiten te spelen 2014-2019 vastgesteld. Doel is om het beschikbare budget eerlijk over de speelruimte te verdelen. Ook wordt rekening gehouden met het (afnemende) aantal jonge kinderen in de gemeente, waardoor minder speelplekken nodig zijn. In 2016 is een uitvoeringsplan opgesteld voor een betere verdeling van speelplaatsen en zijn er informatieavonden met bewoners geweest. 

Uitgangspunten:

  • de speelruimte moet veilig en kwalitatief goed zijn
  • het gemiddelde aantal kinderen per speelplaats is gesteld op 75
  • per speelplaats komen er minimaal drie speeltoestellen of een combinatietoestel
  • voor de locaties die niet meer met speeltoestellen worden ingericht, bestaat de mogelijkheid om deze samen met kinderen en ouders in te richten. Bijvoorbeeld als trapveldje of als een groene ruimte met natuurlijke speelelementen, zoals een boomstam.

Planning 2019 - 2024

Kaarten en planning speelplaatsen 2019-2024

Meer informatie

Bekijk hier de: veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Neem contact op met de gemeente via onderstaand contactformulier.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.