Gemeente Wijdemeren - Bezwaarschriftencommissie

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent, bijvoorbeeld over een vergunning. U kunt dan bezwaar maken bij de bezwaarschriftencommissie.

Deze commissie is extern en onafhankelijk. De leden komen van buiten de gemeente Wijdemeren en hebben kennis en ervaring op het gebied van het algemeen bestuursrecht en specifieke deelterreinen.

Samenstelling van de commissie:

  • Voorzitter: mr. G.L.M. Teeuwen
  • Plaatsvervangend voorzitter mr. G. Aarts
  • Lid mr. R.A.M. Galligan
  • Lid mr. F.D.J.A. Pieters
  • Lid mr. A. van Hespen
  • Lid mr. M. Smaling

Meer informatie

De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie zijn openbaar. Dit is geregeld in de Regeling bezwaarschriftencommissie 2010. Uitzondering op deze regel blijft mogelijk, bijvoorbeeld indien bijzonder persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard of andere zaken met een vertrouwelijk karakter aan de orde komen.

In verband met de covid-19 maatregelen dient u van tevoren contact op te nemen met één van de secretarissen van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer 14 035. Bij hen kunt u ook terecht voor meer informatie.