Gemeente Wijdemeren - Alcohol tijdelijk schenken


Voor evenementen kunt u een ontheffing aanvragen om zwak-alcoholische dranken te schenken.

  • Met een ontheffing mag u alleen bier, wijn, port en sherry schenken.
  • U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.
  • De leidinggevende is ouder dan 21 en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. U krijgt deze thuisgestuurd.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente, samen met de aanvraag voor de evenementenvergunning.

Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig? U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het schenken gebeurt dan elk jaar onder dezelfde voorwaarden: de locatie, leidinggevenden en tijden mogen niet veranderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker vergunningverlening APV en bijzondere wetten. Telefoonnummer 14 035.

Een ontheffing (art. 35) van de Drank- en horecawet kost € 48,20 (2017).