Gemeente Wijdemeren - Paardrijroutes in en rond Loosdrecht

Paardrijden is een populaire sport in Wijdemeren. Veel inwoners hebben zelf een paard of gaan naar een manege.

De liefhebbers beleven aan de paardensport veel plezier, maar anderen kunnen er hinder van ondervinden. Voetgangers en fietsers hebben last van paardenpoep op de weg. Ook ontstaan er wel eens gevaarlijke verkeerssituaties. Om veiligheid zowel voor ruiters, paarden als overige verkeersdeelnemers zoveel mogelijk te garanderen, verzoekt de gemeente ruiters in en om Loosdrecht gebruik te maken van de speciale paardrijroutes.

Loosdrechtse paardrijroute

De paardrijroute gaat door de volgende straten in Nieuw-Loosdrecht:
Oud-Loosdrechtsedijk - Molenmeent (ruiterstrook noordelijke berm) – Rading (ruiterstrook fietspad) – Tjalk (deels ruiterstrook in zuidelijke berm) –Luitgardeweg - Nootweg - Nieuw-Loosdrechtsedijk. 

Klik hier om naar het routekaartje te gaan.

De paardrijroute loopt door en rond Nieuw-Loosdrecht. Zo kunnen ruiters eenvoudig van en naar de natuurgebieden ten oosten van het dorp komen. De route gaat langs doorgaande wegen en zo min mogelijk door woonstraten. Soms kunnen ruiters gebruik maken van de berm, zoals een deel van de Tjalk en de Molenmeent. Op andere locaties gaat de route over de weg of langs het fietspad (zoals langs de Rading). Op de routes attendeert de gemeente het overige verkeer met waarschuwingsborden op de aanwezigheid van paarden op of langs de weg. Wilt u het overige verkeer zo min mogelijk hinderen?

Waaraan kunt u de route herkennen?

De route is te herkennen aan de groen/witte stickers op de lantaarnpalen.

Waar mogen paarden niet komen?

Er zijn al jarenlang 3 locaties in Nieuw-Loosdrecht waar geen paarden mogen komen. Dit zijn:
- het winkelgebied aan de Nootweg
- het winkelgebied aan de Lindelaan (Lindeplein)
- het openbare parkje “Bos van Sprenger” aan de Luitgardeweg

Paardenpoep opruimen

Om ervoor te zorgen dat paarden zich niet hoeven te ontlasten op de openbare weg, vraagt de gemeente ruiters hun paard goed in te laten lopen bij de stal of manege. Komt er toch paardenpoep op de weg, dan bent u, volgens de APV, verplicht dit te verwijderen. De andere weggebruikers zullen u dankbaar zijn en zo houden we samen onze gemeente schoon.

Vragen? Bel de gemeente

De gemeente controleert de routes regelmatig om hinder en overlast voor inwoners zoveel mogelijk te vermijden. Wilt u ongewenste situaties of zwerfvuil op de routes aan ons doorgeven? Bel de gemeente: 14 035.