Gemeente Wijdemeren - Ontheffing schenktijden en/of bijeenkomsten para-commerciële horecainrichtingen


Ontheffing schenktijden

De schenktijden voor alcohol voor para-commerciële horeca-inrichtingen (verenigingen, stichtingen, kerkgenootschappen, e.d.) zijn vastgelegd in de Drank- en Horecaverordening Wijdemeren 2014 (artikelen 7 en 8). Heeft u incidenteel behoefte aan langere/andere  schenktijden, dan kunt u maximaal negen keer per jaar een ontheffing schenktijden aanvragen.

Ontheffing bijeenkomsten (privé of van derden)

Ter voorkoming van oneerlijke mededinging mogen para-commerciële horeca-inrichtingen geen alcohol verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruilofts- en verjaardagsfeesten. Dat mag ook niet tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtsreeks bij de activiteiten van de beherende vereniging/stichting/instelling zijn betrokken, zoals vergaderingen van politieke partijen of goede doelen (artikel 9 van de Drank- en Horecaverordening Wijdemeren).

U kunt in totaal maximaal 4 keer per jaar ontheffing vragen van dit verbod.

U vraagt de beide ontheffingen minstens 4 weken voor de datum van de activiteit of bijeenkomst aan met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het kan zijn dat u beide ontheffingen nodig heeft. U kunt dat in één aanvraag doen.

U mailt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier naar info@wijdemeren.nl. Of u stuurt het per post naar:

Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Voor de ontheffing betaalt u leges. Voor 2021 bedragen de leges:

  • 11,20 euro voor een ontheffing schenktijden;
  • 52 euro voor een ontheffing bijeenkomst privé of derden.