Gemeente Wijdemeren - Ondernemen tijdens de coronacrisis

De effecten van het coronavirus zijn ongekend. De maatregelen die zijn getroffen om het virus te bestrijden hebben veel bedrijven geraakt, ook in Wijdemeren. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en bieden ondersteuning waar mogelijk.

Overzicht steunmaatregelen

Financiële regelingen

TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers):

Zelfstandig ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen voor hun levensonderhoud, de TOZO uitkering. Het zelfstandigenloket in Hilversum voert deze regeling uit voor de regio Gooi en Vechtstreek, dus aanvragen gaat via de gemeente Hilversum. De link naar het aanvraagformulier vindt u hier
Met vragen over de TOZO kunt u rechtstreeks contact opnemen met het zelfstandigenloket in Hilversum. Zij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (035) 629 27 00.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten):

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen en moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. Onderdeel van de regeling is o.a. een voorraadvergoeding voor detailhandel. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

NOW:

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst
houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Aanvragen doet u bij het UWV.

Startersregeling: 

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. Houd de website www.rvo.nl in de gaten voor actuele informatie.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten)

De TONK is een steunmaatregel van het Rijk. TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten (huur en hypotheek) voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 oktober 2021. De gemeente voert de TONK regeling uit. Sinds 26 maart kunt u de regeling aanvragen bij de gemeente.

Belastinguitstel: 

Zowel voor landelijke als lokale belastingen bestaat de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. Neem contact op met de betreffende overheid voor het afspreken van een betalingsregeling.

Kredietmogelijkheden

TOZO krediet:

Onderdeel van de TOZO regeling is naast de uitkering, ook de mogelijkheid voor het aanvragen van een krediet tegen lage rente. Dit is aan te vragen via het zelfstandigenloket in Hilversum.

KKC:

Kleine kredieten Corona Garantie regeling: Heeft u een klein bedrijf en heeft u door de coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019. Kijk op www.rvo.nl voor de mogelijkheden.

COL:

Corona overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers. Het Kabinet heeft €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. Vanaf 4 januari is het aanvraagloket geopend via de ROM’s (Regionale ontwikkelingsmaatschappijen).

Qredits:

Een sociale kredietverstrekkker van micro/overbruggingskrediet aan (niet-startende) ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen, tot max. €25.000.

 Bedrijfsadvies

  • Weet u niet precies waar u recht op heeft? Kijk dan eens op coronacalculator of doe de regelingencheck op de site van KvK.
  • Of maak gebruik van gratis coaching voor ondernemers. Door corona moet u misschien grote aanpassingen doen in uw bedrijfsvoering, of dreigt uw bedrijf failliet te gaan. Naast financiële hulp biedt de overheid ook gratis professionele coaching aan. Hiervoor kunt u o.a. terecht bij Stichting Ondernemersklankbord of MKB Doorgaan Ook bij het URECA (ondernemersnetwerk van Economic Board Utrecht ) kunnen Gooise ondernemers gratis terecht voor hulpvragen.

Psychische hulp

De telefonische hulplijn van Ondernemend Nederland en Stichting IMK: 088-9990000.
De coronacrisis vraagt alle lange tijd veel van iedereen, maar met name van ondernemers. De druk op je financiën, je personeel en ook op je persoonlijke situatie is groot. Wil je je hart luchten over je gesloten zaak of een luisterend oor over de druk op je persoonlijke situatie? Bel 088 999 0000en krijg direct een van onze professionals aan de telefoon die er voor jou als ondernemer is! 

Contact

Als gemeente staan wij graag voor u klaar in deze moeilijke tijd. Heeft u vragen over de 1,5 meter maatregelen, heeft u ergens hulp bij nodig of een geweldig idee waar u met ons over wilt praten? Schroom dan niet om contact te zoeken. 

We zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 035 of via: 

Verdere informatie