Gemeente Wijdemeren - Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt.

Pasklaar antwoord?

De gemeenteraad gaat niet over álles. Sommige zaken - bijvoorbeeld de hoogte van uitkeringen - worden landelijk geregeld door de rijksoverheid. Andere liggen op het bordje van de provincie. Daar kunnen raadsleden niets aan veranderen. Ook is het goed om te weten dat raadsleden niet altijd een pasklaar antwoord hebben op uw vraag of probleem. Zij kijken naar het belang van alle inwoners en van de gehele gemeente als zij besluiten nemen.
Heeft het zin om aan de bel trekken bij raadsleden? Jazeker. Raadsleden luisteren, nemen uw verhaal mee in hun besluitvorming, kunnen u de weg wijzen naar de juiste instanties of uw 'zaak' op de politieke agenda zetten.

Zie ook

Wat doet de raadsgriffie?