Gemeente Wijdemeren - Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Wijdemeren doet voor de gemeenteraad en inwoners onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente. Hiermee ondersteunt de commissie de gemeenteraad bij de kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamercommissie is zelfstandig en bepaalt zelf de te onderzoeken onderwerpen. Over de resultaten brengt de commissie openbare rapportages uit aan de raad.

De rekenkamercommissie van de gemeente Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Formeel doet de rekenkamercommissie onderzoek naar de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. De juridische basis voor de Rekenkamercommissie is de Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Wijdemeren 2019. Daarnaast is de manier van werken vastgelegd in een Reglement van Orde. 

Momenteel bestaat de rekenkamercommissie van Wijdemeren uit de volgende drie rekenkamerleden;

  • Drs. C.T.E.M. Maasdijk (voorzitter);
  • J.T. Langelaar;
  • Drs. T.A. Vernooij RA RC.

Onderzoeken

Bij de keuze voor een onderzoeksonderwerp houden de leden rekening met een aantal criteria die in de Verordening op de Rekenkamercommissie zijn opgenomen. Heeft u een goede suggestie voor rekenkameronderzoek? Vul dan het contact formulier in.

 

Datum

Documenten

Maart
2020

Jaarplan 2020 rekenkamercommissie Wijdemeren

December 2019

Reglement van orde rekenkamercommissie Wijdemeren 2019- heden

December 2019

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Wijdemeren 2019- heden

Juni 2018

 Jaarverslag 2017 rekenkamercommissie

November 2017

Onderzoekrapport toekijken of meedoen in toeristisch Wijdemeren

April 2017

Onderzoeksrapport gespot digitale dienstverlening gemeente Wijdemeren

April 2016

Subsidiëren met beleid (onderzoek naar subsidiebeleid)

Bestuurlijke reactie op rapport en nawoord rekenkamercommissie

Maart 2016

Jaarverslag rekenkamercommissie 2015

Oktober 2015

Werkprogramma rekenkamercommissie 2015-2016

Begeleidingscommissie

De gemeenteraad heeft een begeleidingscommissie ingesteld om met de rekenkamercommissie te overleggen over de werkzaamheden. In deze begeleidingscommissie hebben zitting:

  • De heer Goetheer (De Lokale Partij);
  • De heer Verbruggen (CDA);
  • De heer Voigt (DorpsBelangen);
  • De heer Van Balen (VVD);
  • De heer Poels (PvdA/GroenLinks);
  • De heer Roosenschoon (D66);

Op 1 maart 2014 liep de termijn af van de vorige rekenkamercommissie. De weerslag van hun werk (rapporten, persberichten, jaarverslagen) kunt u nalezen op deze site.  

Voor contact met de rekenkamercommissie kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.