Gemeente Wijdemeren - Woningbouw Ter Sype

Al decennia belemmert wet- en regelgeving rond het vliegveld Hilversum de ontwikkelingen voor woningbouw op Ter Sype. Ontwikkelaar Lithos/DG Vastgoed gaat daarom de mogelijkheden onderzoeken om, op het stuk waar geen woningen mogen komen, bedrijventerrein te ontwikkelen. Het Wijdemeerse college van burgemeester en wethouders steunt het onderzoek naar deze nieuwe ontwikkelrichting.

Ter Sype

Het luchthavenbesluit vliegveld Hilversum staat geen woningbouw toe binnen de geluidscontour van 48 dB(A) Lden rond het vliegveld. Hierdoor is een groot deel van ter Sype niet geschikt voor woningbouw. Het verleggen van de start- en landingsbanen van het vliegveld zou de geluidscontouren kunnen verkleinen, maar hiervoor is onvoldoende steun bij de gemeente Hilversum. Als gevolg heeft  de ontwikkeling van Ter Sype lange tijd stil gestaan. Een nieuw plan met meer ruimte voor bedrijven heeft een grotere kans om daadwerkelijk tot ontwikkeling te komen.

Onderzoeksfase

Ontwikkelaar Lithos/DG groep gaat deze nieuwe ontwikkelrichting nu verder uitwerken. Hiervoor worden verschillende onderzoeken gedaan en zullen gesprekken gevoerd worden met buurtbewoners, gemeente Hilversum en de Stichting Vliegveld Hilversum. In een verkeersonderzoek zal aandacht worden gegeven aan een goede ontsluiting en de afhandeling van de toenemende verkeersdruk.

Hoeveel woningen en bedrijven uiteindelijk mogelijk zijn naast het vliegveld Hilversum moet blijken uit de onderzoeken van de ontwikkelaar. Deze onderzoeksfase duurt naar verwachting minimaal een jaar.

Meer informatie

Zie ook www.tersype.nl.