Gemeente Wijdemeren - Praat mee over het Mobiliteitsplan 2045

We werken aan het derde en laatste deel van het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045. U kunt van 9 november tot en met 28 november 2021 uw mening geven over de voorgenomen maatregelen in een webomgeving.

Het Mobiliteitsplan gaat over het netwerk van wegen voor auto’s, vrachtauto’s, bussen, fietsers en voetgangers. In het plan besteden we aandacht aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. We horen graag uw mening over de voorgestelde maatregelen om het netwerk van wegen te verbeteren.

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan bestaat uit drie delen:

 • Visie en Doelstellingen: wat zijn de ideeën voor de toekomst? Wat willen we bereiken?
 • Wensbeelden: wat is de ideale situatie in 2045 voor de (vracht)auto, fiets, openbaar vervoer of voetgangers
 • Ideeën voor maatregelen per gebied:
  • Oud en Nieuw-Loosdrecht, Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek
  • ’s-Graveland en Kortenhoef
  • Nederhorst Den Berg, Horstermeer en Ankeveen

Deel A en B zijn inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.

Informatieavond en mening geven

We organiseren een aantal online informatieavonden. U kunt een van deze avonden bijwonen als u behoefte heeft aan:

 • Informatie over het mobiliteitsplan. We geven een toelichting en u kunt vragen stellen ter verduidelijking. Het is dus een informerende bijeenkomst. 
 • Instructie hoe u een reactie kunt geven op de voorgenomen maatregelen in de webomgeving. 

Aanmelden voor de online informatiebijeenkomsten 

 • 9 november 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur over Oud- en Nieuw Loosdrecht, Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek 
 • 9 november 2021 van 21.00 uur tot 22.00 uur over ’s-Graveland en Kortenhoef 
 • 10 november 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur over Nederhorst den Berg, Horstermeer en Ankeveen 
 • 16 november 2021 van 19.30 tot 21.30 uur. Dit is een herhaling over alle dorpskernen. Er is geen nieuwe informatie. Ideaal als u een van de eerdere avond niet in kon loggen. 

U kunt zich aanmelden voor deze online bijeenkomsten door een mail te sturen naar j.droogsma@wijdemeren.nl. Schrijf erbij in welke gebied u interesse heeft. U ontvangt dan een mail met een inloglink voor de online informatiebijeenkomst van deze dorpskern. 

Mening geven

U kunt van 9 november tot en met 28 november 2021 uw mening geven over de ideeën voor maatregelen in een webomgeving met de voorgenomen maatregelen uit het Mobiliteitsplan. Heeft u de online informatieavond met de instructies gemist? Of heeft u even persoonlijke hulp nodig om uw mening vast te leggen op de website? Aarzel niet om contact op te nemen met Jelmer Droogsma j.droogsma@wijdemeren.nl of  bel   06 - 83 66 03 67.

Planning en proces

In januari 2022 presenteert de gemeente de resultaten van dit online onderzoek. Die uitkomsten presenteren we op Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 en in drie (online) bijeenkomsten. Er is een online informatiebijeenkomst voor:

 • Oud- en Nieuw Loosdrecht, Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek
 • ’s-Graveland en Kortenhoef
 • Nederhorst den Berg, Horstermeer en Ankeveen

We verwerken de resultaten in het Mobiliteitsplan en vragen de gemeenteraad om de formele inspraakprocedure te starten. U krijgt dan vier weken de gelegenheid om uw reactie op het Mobiliteitsplan te geven. Dat noemen we een zienswijze. Wij stellen daarna een  rapport op met reacties op de ingediende zienswijzen. In dat rapport staat ook vermeld of de zienswijzen nog leiden tot wijzigingen in het Mobiliteitsplan (deel B & C). U kunt dan tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad nog inspreken . De verwachting is dat in de zomer van 2022 de gemeenteraad een besluit neemt over het Mobiliteitsplan. 

dinsdag 2 november 2021