Gemeente Wijdemeren - Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen

Om verenigingen, bedrijven en organisaties enigszins tegemoet te komen stelt de gemeente Wijdemeren een vergoeding van maximaal 500€ beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. De Rijksoverheid heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld aan alle gemeenten.

Verenigingen, bedrijven en organisaties die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking willen komen, kunnen daarvoor een aanvraag bij de gemeente indienen. In Wijdemeren kan dat vanaf 24 november tot en met 10 december 2021 via de website www.wijdemeren.nl/ctb.

Burgemeester Crys Larson: “We beseffen dat het voor lang niet iedereen genoeg is om alle extra lasten te compenseren. Met deze aanpak verdelen we het beschikbare geld zo gelijk mogelijk over alle organisaties. Gelukkig bieden we op deze manier enige verlichting in de kosten die het naleven van de maatregelen met zich meebrengen”.

Vanaf 25 september 2021 zijn verenigingen, bedrijven en organisaties in bijvoorbeeld de horeca-, cultuur-, sport- en evenementensector verplicht om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs te vragen. Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen en controleren van een ID-bewijs daarbij ook verplicht.

dinsdag 23 november 2021