Gemeente Wijdemeren - Zuidsingel fase 8 past volgens provincie niet binnen ruimtelijke kwaliteit polder

Wethouder De Kloet heeft om duidelijkheid te krijgen over wat de provincie bedoelt met strijdigheid met artikel 15 gevraagd om een aanvulling op het onderdeel ruimtelijke kwaliteit. In reactie op deze vraag heeft de provincie geantwoord dat het plan Zuidsingel fase 8 op deze wijze niet passend zal zijn binnen de ruimtelijke kwaliteit van de polder.

In september 2020 heeft ontwikkelaar de VOF Jacobswoud (Timpaan en Slokker) het ontwerp bestemmingsplan Zuidsingel fase 8 ingediend met als doel woningbouw te realiseren in de polder Kortenhoef. Het college heeft dit plan vervolgens ter inzage gelegd en in deze fase van het proces zijn vele zienswijzen bij de gemeente binnengekomen. Waaronder een zienswijze van de provincie Noord-Holland waarin de provincie stelt dat het plan in strijd is met de artikelen 5a, 15, 19 en 22 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

Om duidelijkheid te krijgen over wat de provincie bedoelt met strijdigheid met artikel 15, heeft wethouder De Kloet gevraagd om een aanvulling op het onderdeel ruimtelijke kwaliteit. In reactie op deze vraag laat de provincie weten dat het plan Zuidsingel fase 8 op deze wijze niet passend zal zijn binnen de ruimtelijke kwaliteit van de polder. Daarnaast zal een aangepast plan worden gezien als een nieuw plan dat moet voldoen aan de regels van de Omgevingsverordening NH2020.

Wethouder De Kloet: ”We streven binnen de beperkte ruimte die er in onze gemeente is naar een evenwichtige balans tussen wonen, werken, recreëren en natuur en wegen daarbij de soms tegenstrijdige belangen zorgvuldig af. In Wijdemeren is de vraag naar woningen groot. Het vinden van ontwikkellocaties in onze gemeente is bijna als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom wil het college kansen die er wel zijn benutten zodat we die levendige gemeente zijn en blijven waar onze jeugd zorgeloos opgroeit, jongeren een woning vinden om een eigen leven of gezin te starten en senioren lang thuis kunnen wonen in een vertrouwde omgeving met voorzieningen in de buurt. Zuidsingel fase 8 is een van de weinige plekken binnen de gemeente waarmee we een verschil kunnen maken”.

Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau is regelmatig met de provincie gesproken. De Kloet: “We hebben een zorgvuldig proces doorlopen en respecteren in dit stadium de  opstelling van de provincie.” 

Verder laat de provincie weten dat voor het project Groenewoud de hoge kwaliteitseisen onverminderd blijven gelden. Het plan Afvalzorg/VLEK heeft hoge prioriteit en wordt planologisch uitgewerkt. Hierbij is een goede verkeersafwikkeling een randvoorwaarde. Bij de uitwerking van de plannen wordt de gebruikelijke, zorgvuldige ruimtelijke procedure doorlopen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit over het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan.

donderdag 3 juni 2021