Gemeente Wijdemeren - Beperkte doorgang vaartuigen

In verband met beschoeiingswerkzaamheden in het Loosdrechts plassengebied geldt er tot en met 14 maart 2022 een beperkte doorgang voor boten op diverse plekken.

De werkzaamheden vinden plaats op de volgende plekken:

  • ’s-Gravelandsevaart

    Vanaf het einde van de Oostelijke Drecht (De Ster) tot de brug bij restaurant Het Bruggetje in de Oud-Loosdrechtsedijk geldt een beperkte doorgang van 3 januari 2022 tot en met  14 februari 2022 (maximale doorgang van 3 meter blijft mogelijk). Er wordt aan beide zijden om de beurt gewerkt. Houd 's nachts rekening met een stilligend object. 

  • Muyeveldsevaart

    Beperkte doorgang van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 (maximale doorgang van 6,5 meter blijft mogelijk). Er wordt aan beide zijden om de beurt gewerkt. Houd 's nachts rekening met een stilligend object. 

  • Eiland Meent

    Op Eiland Meent wordt gewerkt aan de havenkom, op het strand en aan de rietkraag. Aanmeren en betreden van werkgebied is tussen 3 januari 2022 en 14 maart 2022 verboden 

Voor alle drie de locaties geldt dat de werkzaamheden afhankelijk zijn van planning en weersomstandigheden. U kunt ook de link bekijken voor een weergave van de locaties.

vrijdag 31 december 2021