Gemeente Wijdemeren - Persoonsgebonden budget (PGB)


Een persoonsgebonden budget is een bedrag dat gereserveerd is voor u bij de Sociale Verzekeringsbank waarmee u zelf zorg inkoopt die u via een indicatie voor zorg (Wmo/Wlz) toegewezen hebt gekregen. U ontvangt dit geld niet zelf. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de ingekochte zorg voor u.

  • de gemeente biedt hulp (zorg in natura) aan jeugd en volwassenen; 
  • als de hulp niet passend is kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB).

U meldt zich met uw zorgvraag bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp en in welke vorm het best past bij uw situatie. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of een PGB nodig is. Vervolgens stelt u een budgetplan op. Dit doet u eventueel in samenwerking met de gemeente. In dit plan omschrijft u de hulp die u nodig heeft en het bijbehorende tarief. De gemeente beoordeelt vervolgens of de offerte binnen het maximale beschikbare budget valt.

Hulpvraag stellen

Zorgovereenkomst

U sluit met een zorgverlener een zorgovereenkomst af. Dit is een contract met afspraken tussen de budgethouder en degene die zorg verleent. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeente controleren die zorgovereenkomst. Zij kijken of de afspraken wel gemaakt mogen worden.

Declareren

U geeft aan de SVB door hoeveel er betaald moet worden. Dit heet declareren. Soms betaalt de SVB iedere maand hetzelfde bedrag. Dan is declareren niet nodig.

Uitbetalen

Als er voldoende budget is, maakt de SVB de declaratie over aan de zorgverlener. Raakt het budget op, dan kunt u niet meer declareren en moet u bijstorten.